BACK

Prekršajni sud u Čačku prošle godine naplatio 136 miliona dinara, najviše novca od saobraćajnih kazni

Za 12 meseci prošle godine Prekršajni sud u Čačku izrekao je 3.507 novčanih kazni, 53 kazne zatvora, kumulativno dve kazne zatvora i globa u novcu, i tri kazne rada u javnom interesu.

Zato vreme naplaćeno je, na ime kazni i troškova postupka ukupno 136 miliona dinara, od čega u sedištu Suda u Čačku 115,3, a u Odeljenju u Guči 20,8 miliona.

Najveći priliv je od kazni za saobraćajne (95,5 miliona) pa za sve ostale prekršaje (30) i za troškove postupka (10,5 miliona).

Ozon Press