BACK

Isplata novčane pomoći za nezaposlene porodilje po usvajanju rebalansa republičkog budžeta

Nakon usvajanja rebalansa budžeta Srbije, izvršiće se isplata novčane pomoći nezaposlenim porodiljama, kao i po ostalim pravima u oblasti socijalne zaštite, saopšteno je danas iz kabineta gradonačelnika Čačka.

Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka, utvrđeno je pravo na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama, kao vid dodatne podrške, u odnosu na prava u socijalnoj zaštiti, koja obezbeđuje Republika Srbija.

Porodiljama koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kao nezaposlena lica, pripada mesečna naknada za brigu o detetu u iznosu od 20% od prosečne zarade u Republici Srbiji, u neto iznosu, do navršenih 12 meseci života deteta. O navedenom pravu, po zahtevu porodilje, Centar za socijalni rad odlučuje rešenjem.

„Imajući u vidu da su sredstva za ovu namenu, planirana u budžetu grada Čačka, a koja se nezaposlenim porodiljama isplaćuju na šalterima Pošte, preko Centra za socijalni rad, utrošena zaključno sa isplatom za mesec avgust, to se za nastavak isplata morao sačekati rebalans budžeta Grada. Na sednici Skupštine grada Čačka, 21. oktobra 2020. godine, usvojenim rebalansom budžeta, su obezbeđena nedostajuća sredstva u iznosu od 14 miliona dinara i prebačena Centru za socijalni rad, kako bi se isplatila novčana pomoć nezaposlenim porodiljama za sva tri meseca, odnosno za septembar, oktobar i novembar“, navodi se u saopštenju.

Razlog zbog kojeg nije nastavljeno sa realizacijom isplata, je što Centar za socijalni rad, mora da sačeka usvajanje rebalansa republičkog budžeta. Centru za socijalni rad je, kao indirektnom budžetskom korisniku, koji se nalazi u sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije, za vreme procedure usvajanja rebalansa budžeta Republike Srbije, onemogućeno da vrši isplate za koje ima obezbeđena sredstva, od strane bilo kog izvora finansiranja, pa tako i od grada Čačka.

„Nakon usvajanja rebalansa budžeta Republike Srbije, izvršiće se isplata, kako po ovom, tako i po ostalim pravima u oblasti socijalne zaštite“, zaključuje se u saopštenju kabineta gradonačelnika Čačka. 

Ozon Press