BACK

Prekršajni sud u Čačku prošle godine naplatio 136 miliona dinara, najviše novca od saobraćajnih kazni

Za 12 meseci prošle godine Prekršajni sud u Čačku izrekao je 3.507 novčanih kazni, 53 kazne zatvora, kumulativno dve kazne zatvora i globa u novcu, i tri kazne rada u javnom interesu.

Zato vreme naplaćeno je, na ime kazni i troškova postupka ukupno 136 miliona dinara, od čega u sedištu Suda u Čačku 115,3, a u Odeljenju u Guči 20,8 miliona.

Najveći priliv je od kazni za saobraćajne (95,5 miliona) pa za sve ostale prekršaje (30) i za troškove postupka (10,5 miliona).

Ozon Press

Državni sekretar Mahmutović posetio gradsku upravu i tri mlada poljoprivrednika

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senad Mahmutović sa saradnicima, bio je u poseti Gradskoj upravi.

Nakon uspešnog radnog sastanka, posetio je tri domaćinstva koja su preko Konkursa Ministarstva za mlade poljoprivrednike dobili sredstva u iznosu od po 1.500.000 dinara. Aleksandra Ružičić, Živorad i Veljko Vemić iz Trnave, su preko ovog konkursa kupili sadilicu, bankericu, atomizer, tarup i protivgradnu mrežu.

Inače, 10 domaćinstava iz Čačka je na ovom konkursu dobilo ukupno 13.000.000 dinara.

Ozon Press / Foto: FB Milun Todorović

Intervju Milun Todorović: Budžet grada Čačka za 2021. godinu 4,8 milijardi dinara, razvojni i socijalno utemeljen

Budžet grada Čačka za 2021. godinu planiran je u iznosu od 4 milijarde 795 miliona dinara i veći je za 33 miliona dinara u odnosu na ovogodišnji, izajvio je u intervjuu za Info24 gradonačelnik Čačka Milun Todorović. O predlogu budžeta za narednu godinu odbornici Skupštine grada Čačka izjasniće se na sednici zakazanoj za 25. decembar.

-Budžet grada Čačka veći je za 33 miliona dinara u odnosu na ovogodišnji. Projektovanim budžetom je planirano povećanje prema svim kategorijama korisnika i ovakav budžet svakako sadrži razvojnu komponentu. On u osnovi jeste socijalno i društveno odgovoran, a projekti koje smo planirali ili započeli ne smeju da čekaju. Stalna i tekuća budžetska rezerva, kao osnov za reagovanje u ovakvim okolnostima izazvanim pandemijom virusa, značajno su uvećane, kako bi se u slučaju potrebe i u narednoj godini adekvatno reagovalo.

Koliko je novca planirano da se izdvoji za najznačajnije projekte u 2021. godini?

-U 2021. godini očekujemo realizaciju projekata u vrednosti od oko 70 miliona evra, od čega oko 10 miliona iz gradskog bužeta, a oko 60 miliona  iz državnog budžeta. Pored toga očekuje nas nastavak radova i na projektima od nacionalnog značaja, kao što su izgradnja auto-puta “Preljina – Požega”, početak radova na izgradnji auto – puta “Moravski koridor”, proširenje aerodroma “Morava” uz izgradnju kargo centra, nastavak radova na rekonstrukciji hidromelioracionog sistema “Parmenac – Čačak”, početak radova na izgradnji novog objekta Opšte bolnice u Čačku i izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u našem gradu. Kada govorimo o budžetu, važno je istaći da grad Čačak ima minimalno kreditno zaduženje u iznosu od 134 miliona dinara koje uredno servisira.

Nacrt plana investicija u budžetu grada za 2021. godinu bio je i na javnoj raspravi. Da li je bilo sugestija i kojih?

-Kroz javnu raspravu i sprovedenu anketu, građani Čačka su ocenili da je zdravstvo apsolutni prioritet, tako da ćemo u narednoj godini započeti izgradnju novog objekta bolnice uz rekonstrukciju postojećih kapaciteta. Takođe, planiramo i početak radova na izgradnji zdravstvene stanice “Ljubić”. Ova istraživanja su pokazala da je našim sugrađanima jedan od prioriteta zatvoreni bazen, tako da ćemo u narednoj godini uraditi projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju ovog objekta.

Zbog pandemije Kovida-19, ova godina je puna izazova. Svedoci smo  izvanrednih napora da se stanovnici zaštite od obolevanja ali i da se obezbedi što normalnije funkcionisanje svih segmenata jedne lokalne samouprave. Na koji način se Čačak već devet meseci bori protiv korona virusa?

-Ova godina je protekla u znaku borbe protiv Korona virusa, a grad Čačak je od prvog dana sve svoje resurse stavio na raspolaganje zdravstvenom sistemu, kako bismo se što uspešnije izborili sa ovom opakom bolešću. Formiran je Radni tim za borbu protiv virusa Covid 19, koji je do sada održao preko 120 sednica. Svim gradskim službama i javnim preduzećima, podrška zdravstvenom sistemu i poštovanje propisanih mera, bili su apsolutni prioritet. Izdvojena su značajna finansijska sredstva za ove namene, formirana privremena Kovid bolnica u Plavoj hali za prijem 170 pacijenata, vršena dezinfekcija javnih površina, a u najtežim okolnostima formirali smo i volonterske centre na teritoriji čitavog grada, kako bismo pružili pomoć svim našim sugrađanima. Za najugroženije kategorije stanovništva, uz podršku privrednika našeg grada, volontera i Centra za socijalni rad, u više navrata smo vršili podelu paketa pomoći. Za sve ove aktivnosti smo imali ogromnu podršku republičkog kriznog štaba i Vlade Republike Srbije.

Koliko je pandemija korona virusa uticala na stabilnost budžeta grada Čačka i realizaciju planova u 2020. godini?

-U prva dva meseca ove godine, značajno je povećan prihod od poreza na zarade i time ostvarena planirana dinamika punjenja veoma ambicioznog budžeta. Jedna od prvih finansijskih mera Vlade Republike Srbije je reprogram poreza na zarade, koja je bila veoma značajna za privredu. Kako je ovaj porez najznačajniji za gradski budžet, u nastavku godine smo osetili značajan pad prihoda po ovom osnovu, ali smo uz veliku podršku države uspeli da realizujemo ili započnemo sve značajne i planirane projekte. Pored finansijskog momenta, na dinamiku radova je uticao i smanjeni kapacitet izvođača radova zbog poštovanja propisanih mera i neretko manjeg broja angažovanih radnika zbog bolesti ili mera izolacije.

Kako biste ocenili rad svih javnih preduzeća i ustanova tokom 2020. godine?

-Kada je u pitanju rad ustanova, u prvom planu bilo je očuvanje zdravlja zaposlenih i korisnika usluga. Najveći broj planiranih aktivnosti je uspešno realizovan, izuzimajući manifestacije koje su podrazumevale okupljanje velikog broja građana. Javna preduzeća su uz velike napore organizovala svoja poslovanja, kako bi svim građanima Čačka pružili usluge kakve su očekivane i u redovnim okolnostima. Poštovanje preventivnih mera, uz izmenjenu organizaciju aktivnosti javnih preduzeća, bilo je veoma značajno kako bi se kadrovski kapaciteti preduzeća očuvali i kako pružanje komunalnih usluga ne bi bilo dovedeno u pitanje zbog obolevanja radnika.  Zaposleni u svim preduzećima i ustanovama su se herojski nosili sa svim izazovima u godini za nama i njima kao i zdravstvenim radnicima dugujemo veliku zahvalnost.

Da li je bilo većih potresa u privredi Čačka zbog pandemije Kovida-19,  otpuštanja radnika, poremećaja na tržištu rada?

-Čačanska privreda je pokazala da je sposobna da se prilagodi i najtežim okolnostima. Nije bilo većih potresa i otpuštanja radnika. Sektori koji su najviše pogođeni su dobili ili će dobiti finansijsku podršku predviđenu odlukama Vlade Srbije. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje čak i u ovakvim okolnostima nastavljen je trend smanjenja broja nezaposlenih u Čačku, što prati porast broja zaposlenih prema evidenciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.  

Da li ste zadovoljni saradnjom sa Valdom Srbije i resornim ministarstvima? Koliko je država investirala u Čačak ove godine?

-Podrška predsednika države, gospodina Aleksandra Vučića, i podrška Vlade Republike Srbije našem gradu, nikada nisu bili na višem nivou. Ovakva saradnja je iz godine u godinu sve jača i značajnija. Naš grad je prepoznat kao nosilac razvoja ovog dela Srbije. Projekti od najvećeg državnog značaja trenutno se realizuju na teritoriji našeg grada, počev od auto-puta “Preljina-Požega”, izgradnje Moravskog koridora, proširenja aerodroma Morava. Tokom 2020. godine, uz podršku brojnih ministarstava i republičkih javnih preduzeća u našem gradu su realizovani veoma značajni projekti: Otvaranje kompanije “Vorwerk”, kupovina objekta, izgradnja i opremanje Naučno – tehnološkog parka, rekostrukcija OŠ “Ratko Mitrović”, rekonstrukcija zgrade Međuopštinskog istorijskog arhiva, rekonstrukcija Balkanske ulice, izgradnja Ulice 7, asfaltiranje velikog broja saobraćajnica na gradskom i seoskom području, početak radova na rekonstrukciji sistema za navodnjavanje “Parmenac – Čačak”, rekonstrukcija i nadogradnja zaštitnih bedema na reci Čemernici itd. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo u ovoj godini kupili zgradu “Halk banke” i uknjižili se kao vlasnici košarkaške hale KK “Borac”. Obećanje koje smo dali građanima pre četiri godine, da će u svakoj mesnoj zajednici biti asfaltiran barem po jedan putni pravac, nastavili smo da realizujemo i tokom 2020. godine. Takva dinamika radova podrazumeva asfaltiranje oko 50 kilometara puteva godišnje. U prethodne četiri godine, uz veliku podršku JP “Putevi Srbije”, asfaltirali smo skoro 200 km puteva na teritoriji našeg grada. Za nastavak ovih aktivnosti, budžetom grada za narednu godinu planirali smo 70 miliona dinara, što je osnov za nastavak radova započetom dinamikom.

Šta Čačani još mogu očekivati od države u 2021. godini?

-Izgradnja sistema vodosnabdevanja i kanalizacije u narednom periodu biće u fokusu infrastrukturnog razvoja, jer će ova oblast biti posebno podržana kroz Nacionalni investicioni program “Srbija 2025”. Mi smo pripremili projekte i neophodnu dokumentaciju da apliciramo za planirana sredstva za ove radove. Takođe, i budžetom grada smo planirali značajna finansijska sredstva za nastavak već započetih vodosistema. Izgradnju rzavskog sistema vodosnabdevanja, prati i pojačana dinamika radova na brani sa akumulacijom “Arilje – profil Svračkovo” koju grad Čačak i još četiri opštine, zajednički finansiraju sa Ministarstvom poljoprivrede – Republičkom direkcijom za vode. Za realizaciju ovog projekta u 2021. godini planirano je rekordnih 700 miliona dinara. Važno je pomenuti i realizaciju već započetog projekta rekonstrukcije i dogradnje sistema za navodnjavanje “Parmenac – Čačak” za koji je Vlada Republike Srbije obezbedila sredstva u iznosu od 680 miliona dinara. Ovaj sistem će biti od velikog značaja za razvoj poljoprivrede i povećanje prinosa na području koje obuhvata preko 600 hektara.

Vaša poruka sugrađanima na kraju godine i vaše želje i nadanja za 2021. godinu?

-Iza nas je veoma teška godina. Mi smo pokazali da i u tako teškim okolnostima možemo i hoćemo da radimo na razvoju našeg grada. Svi smo se podsetili da je zdravlje najvažnije i da ono nema cenu. Zato našim sugrađanima u narednoj godini pre svega želim dobro zdravlje. Nećemo zaboraviti sugrađane koje smo izgubili u borbi sa ovom opakom bolešću, a učinićemo sve kako bismo našim zdravstvenim radnicima, koji nose najveći teret ove borbe, u budućnosti stvorili najbolje moguće uslove za rad. Pokazali smo jedinstvo, odlučnost i hrabrost u ovako teškim vremenima, svojstvenu nama Čačanima. Takvu energiju u narednom periodu usmerićemo na ostvarenje osnovnog cilja, a to je da Čačak postane moderan evropski grad i jedna od najznačajnijih tačaka na mapi Srbije.

Ozon Press

U Čačku počela podela podsticajnih sredstava za 237 poljoprivrednika

Grad Čačak je budžetom za 2020. godinu, predvideo iznos od 45.000.000 dinara za podsticajna sredstva u poljoprivredi. Ovaj iznos je uvećan za 3.000.000 u odnosu na 2019. godinu.

Zbog poštovanja epidemioloških mera, 237 poljoprivrednika sa teritorije grada Čačka će sukcesivno u narednim danima potpisivati ugovore. Ukupno će biti potpisano 255 ugovora, kojima će biti pružena finansijska podrška za različite namene, u skladu sa najvećim i najvažnijim potrebama naših proizvođača.

Maksimalni ugovori u subvencionisanom iznosu do 500.000 dinara se odnose na kupovinu 10 traktora, 9 sistema protivgradnih mreža i kupovinu zemljišta za 14 proizvođača.

Podsticaje u iznosu do 600.000 dinara, će iskoristiti mladi poljoprivrednici (do 30 godina života), za kupovinu obradivog zemljišta.

Budžetskim sredstvima pružena je finansijska podrška za kupovinu 115 različitih poljoprivrednih mašina i priključaka, 36 sistema za navodnjavanje, kupovinu 139 grla krupne stoke i 211 grla ovaca.

Tokom 2020. godine grad je izdvojio sredstva od 4.000.000 za protivgradne rakete, kao i 4.200.000 za nagrade i 360.000 dinara za gorivo za protivgradne strelce.

Na osnovu ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji sa Institutom za voćarstvo u Čačku, obezbeđena su sredstva u visini od 2.000.000 dinara za analizu zemljišta.

Samo za podsticajne mere, analize i protivgradnu zaštitu, bez infrastrukturnih radova na seoskom područjuu, grad Čačak je ove godine izdvojio 55.560.000 dinara.

Ozon Press / FB Milun Todorović / Foto: FB Milun Todorović

Zaključen ugovor o kupovini zgrade Halk banke

U Čačku je danas zaključen i overen Ugovor o pribavljanju u javnu svojinu objekta HALK BANKE A.D. u ulici Pivarska br. 1.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Čačka Milun Todorović i predsednik Izvršnog odbora HALK BANKE A.D Kenan Bozkurt, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika Čačka.

„Nakon skoro dve godine pregovora, potpisivanjem i overom ovog ugovora, realizovaće se transakcija za koju će Grad izdvojiti 1.687.318,00  evra i postati vlasnik zgrade u Pivarskoj ulici neto površine 3.139,21m2“, precizira se u saopštenju.

Dodaje se da će u prostoru od oko hiljadu kvadrata, na jednom od spratova, biće smešten Centar za socijalni rad, koji više od šest decenija svoju delatnost obavlja u neadekvatnom prostoru. Takođe, novi poslovni prostor će dobiti i drugi korisnici, odnosno gradske službe koje imaju direktan kontakt sa građanima.

HALK BANKA A.D. će od Grada uzeti u zakup, na period od deset godina, deo prizemlja i deo podruma gde se sada nalaze šalter sala i sefovi.  Zakupnina za taj period iznosi 530.232,52 evra, što je praktično i prava od tri rate za isplatu zgrade.

Shodno Ugovoru, ostale rate će Grad isplatiti u naredne dve godine i to drugu ratu u iznosu od 572.232,74 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, u roku od dvanaest meseci od dana overe Ugovora, a treću u iznosu od 584.852,74 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,  u roku od 24 meseca od dana overe Ugovora, navedeno je u saopštenju.

Ozon Press

U Čačku završena treća sednica novog saziva Skupštine, usvojen rebalans budžeta

Odbornici Skupštine grada Čačka na trećoj sednici novog saziva Skupštine usvojili su rebalans ovogodišnjeg budžeta koji je umanjen u odnosu na osnovnu odluku za oko osam odsto i sada iznosi 4.496.000.000 dinara.

Usvojneni su i izveštaji o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak u prvih šest meseci ove godine, kao i predlog odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2020. godini u iznosu od po 67.800 dinara neto.

Za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Gradac imenovan je Nebojša Jelušić, a Javno komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak“ Danko Ćalović.

Prihvaćen je i plan detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 kv Kraljevo 1 – TS Čačak 3.

Doneta je i odluka o random vremenu ugostiteljskih objekata kojom je propisano da će im, nakon što prođe epidemija virusa korona i budu ukinute sve protivepidemijske mere, radno vreme biti produženo vikendom i praznicima do 2 časa posle ponoći.

Usvojen je predlog odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju grada Čačka.

Ozon Press

Rebalans budžeta sutra pred odbornicima Skupštine grada Čačka

U Čačku će sutra biti održana treća sednica novog saziva Skupštine grada. Na dnevnom redu su 22 tačke a među njima i predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta.

Podsetimo, odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Čačka za 2020. godinu projektovana je u iznosu od 4.496.000.000 dinara i manja je u odnosu na osnovnu odluku za oko osam odsto.

Razmatraće se i izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak u prvih šest meseci ove godine, kao i predlog odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2020. godini.

Ozon Press

Utvrđen rebalans budžeta grada Čačka: Manje novca u gradskoj kasi za oko 8 odsto

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Čačka za 2020. godinu projektovana je u iznosu od 4.496.000.000 dinara i manja je u odnosu na osnovnu odluku za oko osam odsto.

“S obzirom da su u toku 2020.godine uplaćivana namenska sredstva iz drugih izvora finansiranja donošena su rešenja kojim je konačan plan prihoda i rashoda iznosio 4.891.533.205dinara. Izradom Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2020.godinu taj plan je smanjen za 395.088.205”, navedeno je u obrazloženju odluke o rebalansu budžeta koju su većnici utvrdili i uputili Skupštini grada na usvajanje.

Navedeno je da je zbog širenja epidemije zarazne bolesti Covid-19, Vlada Republike Srbije 15. marta proglasila vanredno stanje, uz primenu neophodnih mera za očuvanje zdravlja i života ljudi.

“Vlada Republike Srbije donela je Program ekonomskih mera podrške privredi, koji je formiran na osnovu međunarodnog iskustva (usvojenih mera u razvijenim ekonomijama i zemljama u okruženju), preporuka Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije, kao i predloženih mera domaćih poslovnih asocijacija. To je dovelo do smanjenja prihodne strane jedinica lokalne samouprave (JLS) jer su predložene mere Vlade Republike Srbije dale mogućnost odlaganja plaćanja nekih poreza koji su prihodi JLS prvenstveno poreza na zarade”, stoji u obrazloženju.

Uprkos problemima nastalim zbog pandemije virusa korona, budžet grada je stabilan, uverava gradonačelnik Milun Todorović.

Milun Todorović

“Mi smo za razliku od nekih lokalnih samouprava učinili sve da ne radimo rebalans u vreme pandemije, u vreme vanrednog stanja u aprilu i maju mesecu ove godine. Ali zbog, rekao bih odlične odluke Vlade Republike Srbije o fiskalnoj pomoći malim i srednjim i mikro preduzećima, koji su se opredelili kao što znate da poreze na zarade prenesu od janauara 2021. godine na naredna 24 meseca, to je dosta umanjilo prihode i gradu Čačku”, izjavio je Todorović.

Prema njegovim rečima, u loklanu kasu se u prva dva meseca ove godine slilo 57 miliona dinara više od planiranog, ali su u aprilu prihodi bili manji za 150.000.000 dinara.

Gradonačelnik Čačka je naveo da će biti nastavljena realizacija brojnih projekata i  istako da će do kraja ove godine biti završena izgradnja kolektora za površinske vode u ulici 67 u naselju Atenica.

“ Vrednost ove investicije je 54 miliona dinara i njenom realizacijom biće sprečena plavljenja u tom delu naselja. Nastavljamo i sa uređenjem vodotokova drugog reda. U novembru bi trebalo da budu izvedeni radovi u parku u mesnoj zajednici Sveti Sava kod crkve Svete Marine”, dodao je Todorović.

Ozon Press

Zbog epidemije Kovida-19 smanjeni budžetski prihodi, rebalans na jesen

Epidemija korona virusa uticala je da se u prvoj polovini ove godine u gradsku kasu slije manje novca od planiranog, izjavio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

Todorović je nakon sednice Veća na kojoj je razamtran Izveštaj o izvršenju budžeta u prvih šest meseci 2020. godine najavio rebalans već na jesen.

Prema rečima prvog čoveka grada na Moravi, u prva dva meseca ove godine prihodi su bili znatno bolji nego u istom periodu 2019. godine i to za 57 miliona dinara.

„Nažalost,  od marta meseca ceo svet pa i nas zadesila je pandemija. Dosta manje prihoda, između sedam i deset odsto manje prihoda u martu, aprili, maju i junu mesecu ove godine. Na milijardu 640 miliona dinara smo prihoda, što je 35,33% od projektovanog budžeta. Rashod, nešto oko 3% manje – 32,32%. Vodimo računa da trošimo onoliko koliko i prihodujemo“, predočio je Todorović.

Podsetio je na mere Vlada Srbije za pomoć privredi i zaposlenima tokom trajanja vanrednog stanja  među kojima je i odlaganje plaćanja poreza na zarade do januara 2021.

Istakao je da je porez na zarade najveći prihod svih lokalnih samouprava pa i Čačka.

„Sada u ovom drugom talasu pandemije imamo odluku da se isplati 60%  od minimalne cene rada za preko milion radnika. Takođe, i da se odloži porez na zarade za ta dva meseca, za jul i avgust, za narednu godinu. Naravno, u ovoj godini ćemo taj veliki prihod, sve lokalne samouprave, izgubiti ali ćemo ga već od januara naredne godine od privrede dobiti u naredna 24 meseca. Trudili smo se da nijedna velika investicija ne stoji ali već u spetembru u novom sazivu Skupštine svakako moramo imati ozbiljniji rebalans budžeta“, zaključio je Todorović.

Ozon Press

Evo koliko novca će ove godine zaraditi voćari u Srbiji

Prolećni mrazevi su obrali većinu roda kajsije u čačanskom kraju,a najveći proizvođači žutog zlata iz čačanskog sela Miokovci ostali su bez 90 odsto roda, prenosi agencija RINA.

„Količine jesu male, a voćarima kojima je kajsija rodila, postizali su cenu od 200-250 dinara. Na površini od jednog hektara, voćari su imali prinos od svega 100-200 kilograma“, kaže za RINU, Milan Lukić, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.

Ove sezone, sudeći po trenutnom stanju, dobro će proći i proizvođači jabuka.

„Kvalitet jabuka je odličan kao i rod. U aprilu i maju , jabuka čačanskog Instituta za voćarstvo završila je u izvozu za Rusiju, po ceni od 120 dinara. U okolini Morave, bilo je izmrzavanja, ali oni koji su primenili sve mere zaštite, imaće odličan kvalitet. Očekujem da će na proleće 2021 godine ,cenom bizi zadovoljni domaći proizvođači”, kaže Lukić i dodaje da oni koji nemaju sopstvene hladnjače i koji se nisu udruživali, mogu očekivati cenu od 40 do 45 dinara.

Malinjak

Prinosi maline jesu niži usled vremenskih neprilika koje su nas pratile, ali su otkupnom cenom od 215- 230 dinara konačno zadovoljni proizvođači crvenog zlata.

„To je fantastična cena, ali su prinosi niži. Viđao sam i odlične zasade , čak sa prinosima i većim od prosečnih, ali ih je manje. Malinari čak i tvrde da bi zadovoljniji bili sa otkupnom cenom od 200 dinara, ali na duže staze “, dodaje Lukić.

Niže cene propratile su kupinu koja je ove sezone dobro rodila, ali je cenom od 50 – 60 dinara razočarala proizvođače ove voćke. Razočarenje nije zaobišlo ni proizvođače industrijske višnje koja pored niske cene nije imala ni organizovani otkup. Sa druge strane, oni koji su se opredelili za uzgajanje sorte šumadinka mogli su da odahnu.

„Bilo je otkupa višnje , sorte šumadinka i cena se kretala do 120 dinara.Tržište nije bilo zahtevno , tražio se prečnik od 22-24 mm. Rod šumadinke iz čačanskog Instituta završio je na tržištu Rusije”, kaže Lukić.

Zarada na jednom hektaru pod jagodom je oko 25 hiljada evra, a proizvođači ove voćke koji su se opredelili za rane sorte, najbolje su prošli. Ni borovnica neće razočarati proizvođače jer ova voćka ima stalnu potrašnju na inostranom tržištu, a usled pandemije i brige za zdravlje, sve je više pristuna i na rafovima domaćih trgovina po ceni od 400 – 500 kilograma.

Ni čačanska lepotica neće razočarati voćare jer su za prvu klasu ove voćke plaćali od 40 do 48 dinara.

Borovnica godinama drži cenu, a za plasman ove voćke proizvođači neće morati da brinu. Domaći proizvođači ovu voćku prodaju od tri do četiri evra , a izvozna cena kreće se između pet i šest evra.

Ozon Press